eKool Moodle Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Projektid

Tervistedendav kool

2011. a. jaanuarist kuulub Audru Kool tervistedendavate koolide võrgustikku.

Tervist edendavate koolide eesmärk on edendada tervislikku elulaadi, arendada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda kogu kooli ning paikkonna jaoks.

Kooli terviseedendus tegeleb tervist edendava keskkonna loomise, teadmiste, oskuste, väärtushinnangute, ideaalide ja käitumisnormide, arusaamade, vaadete ning uskumuste reguleerimise, õppijate aktiivsuse ja enesealgatuse ergutamise ja õpilaste heaolu eest hoolitsemisega. Seega- õpilaste, õpetajate, kooli töötajate ja teiste paikkonna elanike tervise ja elukvaliteedi parandamisega.

Kooli tevisepoliitika peaks:

    Aitama ellu viia kooli haridusalast missiooni
    Aitama kaasa kõigi kooliga seotud inimeste tervise ja heaolu edendamisele
    Hõlmama ka eluviisi ja elutingimustega seotud tegureid
    Propageerima selget tulevikukujutlust ja kindlustama raamistiku probleemide lahendamiseks
    Soodustama õpilaste oskuste ja tegevuspädevuse arengut


Koolis on loodud tervisenõukogu, kuhu kuulub 11 liiget:
Õpetajad:
Vivika Lass, Harri Lelle, Kersti Põllu, Reelika Rüütli, Anu Tamm, Kai Oraste, Karin Sikkal, Sirje Järvet, Merje Tõnismann.
Õpilased:
Kristiina Arro, Siim Vahkel.