eKool Moodle Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Õpetajad

 

Nimi

Positsioon

E-mail

Ruum

Klassijuhataja

Alar Külm

Bioloogia, matemaatika

alar.kylm[at]audru.edu.ee

208

 

Anu Tamm

Pikapäevarühm, raamatukogu

 anu.tamm[at]audru.edu.ee

110

 

Jarmo Tael

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

jarmo.tael[at]audru.edu.ee

211

8a

Johanna Böttcher

EVS vabatahtlik 

 

100

 

Ena Mägi

Algklassiõpetaja

 ena.magi[at]audru.edu.ee

303

2c

Ene Kobolt

Klassiõpetaja

ene.kobolt[at]audru.edu.ee

306

1b 

Ene Moppel

Matemaatika

ene.moppel[at]audru.edu.ee

206 5a

Evi Klamas

Väikeklassi õpetaja

evi.klamas[at]audru.edu.ee

214

 

Taavi Hämarsalu

Kehaline kasvatus

taavi.hamarsalu[at]audru.edu.ee

võimla

 

Kai Oraste

Vene keel

kai.oraste[at]audru.edu.ee

200

 

Kaire Leetsar

Algklassiõpetaja

kaire.leetsar[at]audru.edu.ee

308

4

Kait Vesik

Eesti keel

kait.vesik[at]audru.edu.ee

116  

Kairi Kuusk

Muusika

kairi.kuusk[at]audru.edu.ee

117

 

Kaja Nurk

Raamatukoguhoidja, Algklassiõpetaja

kaja.nurk[at]audru.edu.ee

305

1a

Karin Sikkal

Geograafia, loodusõpetus

karin.sikkal[at]audru.edu.ee

205

5b

Kersti Põllu

Muusika, õppejuht

kersti.pollu[at]audru.edu.ee

102

 6a

Maie Kalbus

Pikapäevarühm

maie.kalbus[at]audru.edu.ee

220

 

Margarita Nevidemskaja

Inglise keel

margarita.nevidemskaja[at]audru.edu.ee

202

 

Maret Kampus

Pikapäevarühm

maret.kampus[at]audru.edu.ee

220  

Mart Kimmel

Loovtöö

mart.kimmel[at]audru.edu.ee

   

Merike Meidra

Algklasside õpetaja

merike.meidra[at]audru.edu.ee

302

3b

Merje Tõnismann

Käsitöö, kunst

merje.tonismann[at]audru.edu.ee

101/115

9a

Peep Eenraid

Direktor, ajalugu

peep.eenraid[at]audru.edu.ee

107

 

Pille Raudla

Eesti keel ja kirjandus

 pille.raudla[at]audru.edu.ee

209

8b

Raul Kirss

Tööõpetus

raul.kirss[at]audru.edu.ee

119

 

Reelika Rüütli

Huvijuht

reelika.ryytli[at]audru.edu.ee

100

6b

Ruth Kalde

Algklassiõpetaja

ruth.kalde[at]audru.edu.ee

311

2b

Silvi Tolmats

Klassiõpetaja

silvi.tolmats[at]audru.edu.ee

300

3a

Sirje Aija

Inglise keel

sirje.aija[at]audru.edu.ee

213

7

Sirje Järvet

Sotsiaalpedagoog

sirje.jarvet[at]audru.edu.ee

212

 

Sirje Mölder

Klassiõpetaja

sirje.molder[at]audru.edu.ee

309

2a

Sten Sang

Arvutiõpetus

sten.sang(at)audru.edu.ee

104

 

Tiia Tamm

Muusika

tiia.tamm[at]audru.edu.ee

117

 

Tiiu Nikulina

Väikeklass

tiiu.nikulina[at]audru.edu.ee

214

 V5/6

Tiiu Rätsep

Füüsika

tiiu.ratsep[at]audru.edu.ee

116

 

Vaike Raja

Sekretär

vaike.raja[at]audru.edu.ee

106

 

Vivika Lass

Kehaline kasvatus, inimeseõpetus

vivika.lass[at]audru.edu.ee

222/võimla

 

Õie Tornius

Logopeed

oie.tornius[at]audru.edu.ee

221

 

Ülle Vares

Keemia, loodusõpetus, bioloogia

ylle.vares[at]audru.edu.ee

114

9b