eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

Liikuma Kutsuv Kool

Liikuma Kutsuv Kool on Eestis välja töötatud haridusuuendusprogramm, mille siht on, et liikumine kujuneks koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks.

 

Liikuma Kutsuv Kool tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

 

 

AUDRU KOOLI LIIKUMA KUTSUVA KOOLI MEESKOND

Peep Eenraid (direktor) 

Vivika Lass (inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja)

Kai Oraste (õpetajate esindaja, vene keele õpetaja)

Sirje Jaago (huvijuht)

Martin Linke (hoolekogu aseesimees)