eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

SA ARCHIMEDES PROJEKTID

ERASMUS+, NORDPLUS JUNIOR, COMENIUS, HARIDUSPROGRAMMID

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. Tänaseks on sihtasutusest saanud Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis.


Nordplus Junior projekt "Let`s do and grow for ourselves"

Projekti periood: september 2019 - september 2020

Projektis osales peale Audru Kooli ka Carnikava Põhikool Lätist ja Silute Vainutase Gümnaasium Leedust. Kokku osales projektis 60 õpilast ja 12 õpetajat.

Projekti eesmärgiks oli arendada õpilaste ettevõtlikkust, laiendada nende silmaringi, motiveerida ja õppida tundma teise riigi õpilasi. Esimene koostöönädal toimus Eestis, teine Lätis. Kahjuks jäi Covid19 tõttu ära kolmas kohtumine Leedus. 

 

Audru Kooli õpetajate rahvusvaheline täiendkoolitus

Projekti periood: 31.12.2016 - 29.06.2018

Projekti kontaktisik: Karin Sikkal

Projektis osalevad õpetajad (4 osalejat): Jarmo Tael, Pilla Raudla,  Karin Sikkal, Sirje Aija

Partnerid:  Elderberry Gryd Limited/Trading as EUcourses.eu (Suurbritannia), EUROPASS sas (Itaalia), Stichting chain foundation (Holland).

 Koolitused:


ERASMUS- KA2

Projekti nimetus: Programmeerimine kui innovaatiline õppimise ja õpetamise viis Euroopa koolides. (Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich).

Projekti periood: 01.10.2016 - 30.09.2018.

Projekti juht: Karin Sikkal

Projektis osalevad õpetajad: Sten Sang, Pille Raudla

Partnerid: 

Agnieszka Stepaniuk (Zespol Szkol nr 3 w Zamosciu, Poland)

Clarisse Langermann (FPR COLLEGE STE MARIE, Fance)

Annalisa Raschooni (Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano, Italy)

Projekti eesmärk ning Audru Kooli ülesanne:

Tutvustada õpilastele programmeerimise võimalusi ja  lõimida seda erinevate õppeainetega.
Rohkem infot ja projekti käigus loodud materjalidega saate tutvuda siinse lingi kaudu.


 

Comenius

COMENIUSE PROJEKT "TRAVELOGUES"

Projekti periood: 4.10.2012 - 11.05.2014

Käivitunud on järjekordne Comeniuse elukestva programmi projekt "Travelogues", mille läbivaks teemaks on ränne. Projekti käigus uuritakse, mis põhjustel inimesed vahetavad oma elukohta, mis on peamised tõmbe- ja tõuketegurid ja millised on olnud inimeste kogemused erinevates riikides.  Esimesel aastal õpilased tegelevad siserändega ja teisel aastal välisrändega. Meie partneriteks selles projektis on koolid Tšehhist, Ungarist, Belgiast, Norrast ja Türgist. Esimene töökoosolek toimus 4.-8. oktoobril Barcsis, Ungaris. Seal osalesid Peep Eenraid, Sirje Aija ja Karin Sikkal. Teine kokkusaamine leiab aset 2.-8. märtsil Litvinovis, Tšehhis, kus õpilastest osalevad Maria Merila, Siim Vahkel, Katre Aasaleht, Merilin Reepalu, Maris Päev, Heleri Sepp, Jürgen Raagmaa, Silver Orissaar ja õpetajatest Merje Tõnismann ja Karin Sikkal.

2.-8. MÄRTS TSEHHIMAA

2.-8. märtsini viibisid meie kooli kaheksa õpilast ja kaks      õpetajat Comeniuse projekti „Travelogues“ raames Tšehhis, Litvínovis. Nädala vältel toimusid koostöös Schola Humanitasega esitlused, arutelud, mis keskendusid inimeste  elukohavahetusele riigi sees. Ühtlasi tutvustati programmi raames erinevaid Tšehhi vaatamisväärsusi. Külastati         Tsehhi Vabariigi pealinna Prahat ja kuurortlinna Karlovy Varyt. Lisaks toimusid mitmed sportlikud ettevõtmised nagu ujumine, bowling, korvpall ja maahoki. Juba aprilli keskel  võõrustame meie tšehhe.

Artikkel Audru Valla lehes

Projekti ametlik kodulehekülg