eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

Tervist Edendav Kool

2011. a. jaanuarist kuulub Audru Kool tervistedendavate koolide võrgustikku (TEK).

Tervistedendavate koolide eesmärk on edendada tervislikku elulaadi, arendada turvalist, sotsiaalset ja füüsilist keskkonda kogu kooli ning paikkonna jaoks.

Kooli terviseedendus tegeleb tervistedendava keskkonna loomise, teadmiste, oskuste, väärtushinnangute, ideaalide ja käitumisnormide, arusaamade, vaadete ning uskumuste reguleerimise, õppijate aktiivsuse ja enesealgatuse ergutamise ja õpilaste heaolu eest hoolitsemisega. Seega - õpilaste, õpetajate, kooli töötajate ja teiste paikkonna elanike tervise ja elukvaliteedi parandamisega.

Kooli tevisenõukogu:

  • aitab ellu viia kooli haridusalast missiooni;
  • aitab kaasa kõigi kooliga seotud inimeste tervise ja heaolu edendamisele;
  • hõlmab eluviisi ja elutingimustega seotud tegureid;
  • propageerib selget tulevikukujutlust ja kindlustab raamistiku probleemide lahendamiseks;
  • soodustab õpilaste oskuste ja tegevuspädevuse arengut.