eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

Koolibuss

 Liinibusside ajad leiab siit.

 

KOOLIBUSSI SÕIDUGRAAFIK ALATES 17. OKTOOBRIST 2022

Sõiduplaan koolibussiliinil AUDRU 1-1 Sõiduplaan koolibussiliinil AUDRU 1-2 Sõiduplaan koolibussiliinil AUDRU 2
HOMMIKUNE RING ( 63 km ) HOMMIKUNE RING ( 52 km ) HOMMIKUNE RING ( 20 km )
6.55 Audru kool 6.40 Audru kool 7.30 Rebasefarm
7.05 Lindi vana kool 6.50 Uruste kirik 7.37 Audru kool
7.10 Marksa 7.03 Vana-Soomra 7.41 Audru veski
7.16 Kavaru 7.08 Roogoja 7.45 Sanga
7.18 Nõudepeatus 7.15 Kaelepa 7.49 Saari 1
7.20 Liu 7.22 Potsepa 7.53 Triinu
7.23 Tormi tee 7.27 Kõima 8.00 Jõõpre kool
7.24 Kirsimäe 7.31 Kaluri tee  
7.26 Lindi kool 7.32 Pendi tee LÕUNANE RING ( 91 km )
7.29 Miilima 7.34 Lindi kool 14.30 Audru kool
7.33 Kõima 7.37 Tuule tee 14.32 Tamme
7.42 Audru kool 7.42 Tuuraste 14.45 Jõõpre kool
7.46 Tamme 7.44 Kihlepa 14.48 Agasilla
7.48 Oara  7.49 Audru kool 14.50 Ridalepa
7.52 Jõõpre kool   14.51 Triinu
8.00 Audru kool LÕUNANE RING ( 30 km ) 15.00 Viraselja
  15.35 Audru kool 15.10 Saari 1
LÕUNANE RING ( 32 km ) 15.50 Lindi kool 15.15 Saari 2
13.55 Audru kool 15.52 Pendi tee 15.23 Sanga
14.00 Veikko-tooma 15.54 Kaluri tee 15.27 Audru veski
14.10 Raudtee bussipeatus Nurme-Sauga teel 15.57 Kõima 15.30 Audru kool
14.35 Jõõpre kool 16.02 Tuuraste 15.39 Kihlepa
14.42 Oara 16.09 Kihlepa 15.42 Karjääri tee
14.44 Tamme 16.12 Uruste kirik 15.44 Eassalu
14.46 Audru kool 16.35 Audru kool 15.47 Kaelepa tee
    15.50 Vana-Soomra
AHASTE SUUND ( 21 km )    15.53 Roogoja
14.50 Audru kool   16.05 Potsepa
14.53 Liiva   16.16 Audru kool
14.55 Kärbu    
14.57 Nõudepeatus    
14.58 Põhara    
15.00 Ahaste    
15.01 Kalevipoeg    
15.25 Audru kool    
     
KIHLEPA-LINDI SUUND ( 54 km )    
15.30 Audru kool    
15.32 Uruste    
15.33 Põldeotsa    
15.36 Kihlepa    
15.37 Tuuraste    
15.43 Kõima    
15.48 Tuule tee    
16.00 Liu    
16.06 Kavaru    
16.12 Liu    
16.15 Marksa    
16.19 Nurmemäe    
16.27 Põldeotsa    
16.30 Audu kool    

 

 

  KOOLIBUSSI SÕIDUGRAAFIK    
  02.-06.09.2022/2023    
       
HOMMIKUNE RING  LÕUNANE RING  KIHLEPA-LINDI SUUND  
6.40 URUSTE KIRIK      
6.44 KIHLEPA 13.55 AUDRU KOOL 15.30 AUDRU KOOL  
6.47 KARJÄÄRI TEE 14.00 VEIKKO-TOOMA 15.32 URUSTE  
6.50 EASSALU 14.08 VEIKKO-TOOMA 15.33 PÕLDEOTSA  
6.53 SOOMRA

14.10 RAUDTEE (NURME-SAUGA TEEL)

15.36 KIHLEPA  
6.58 POTSEPA

14.35 JÕÕPRE KOOL

15.37 TUURASTE  
7.01 KÕIMA KESKUS 14.35 JÕÕPRE 15.43 KÕIMA  

7.05 KALURI TEE 

14.42 OARA

15.48 TUULE TEE  
7.09 LINDI LAAK

14.44 TAMME

15.50 LINDI KOOL  
7.16 MARKSA 14.46 AUDRU KOOL 15.53 PULLIVESKI  

7.22 KAVARU

  15.55 KIRSIMÄE  

7.24 SUUREKIVI

  15.57 TORMI TEE OTS  

7.26 LIU

  16.00 LIU  
7.29 TORMI TEE AHASTE SUUND  16.06 KAVARU  
7.30 KIRSIMÄE 14.50 AUDRU KOOL 16.12 LIU   

7.33 LINDI LAAK

14.53 LIIVA

16.15 MARKSA

 
7.26 TUULE TEE 14.55 KÄRBU

16.19 NURMEMÄE

 

7.37 TÕSTAMAA MAANTEE

14.57 NÕUDEPEATUS

16.23 TUULE TEE

 

7.40 KÕIMA KESKUS

14.58 PÕHARA

16.27 KÕIMA

 

7.42 TUURASTE

15.00 AHASTE  16.31 KIHLEPA  
7.45 KIHLEPA 15.01 KALEVIPOEG  

16.40 AUDRU

 
7.48 URUSTE KIRIK 15.25 AUDRU KOOL    
7.52 KÄRBU    

7.55 AUDRU KOOL

     
     15.30 AUDRU KOOL - SOOMRA - POTSEPA