eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Õpetajad

 

Nimi

Positsioon

E-mail

Ruum

Klassijuhataja

Alar Külm

 

alar.kylm[at]audru.edu.ee

 

 

Anu Tamm

Pikapäevarühm, raamatukogu

 anu.tamm[at]audru.edu.ee

110

 

Ena Mägi

Algklassiõpetaja

 ena.magi[at]audru.edu.ee

303

3.c

Ene Alunurm

Klassiõpetaja

ene.alunurm[at]audru.edu.ee

306

2.b 

Ene Moppel

Matemaatika

ene.moppel[at]audru.edu.ee

206 6.a

Evi Klamas

Väikeklassi õpetaja

evi.klamas[at]audru.edu.ee

214

 

Gerli Sutt

Sotsiaalpedagoog

gerli.sutt[at]audru.edu.ee

212

 

 

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

 

200

 

Kai Oraste

Vene keel

kai.oraste[at]audru.edu.ee

205

Kaire Leetsar

Algklassiõpetaja

kaire.leetsar[at]audru.edu.ee

308

1.b

Kairi Kuusk

Muusika

kairi.kuusk[at]audru.edu.ee

117

 

Kait Vesik

Eesti keel

kait.vesik[at]audru.edu.ee

211  

Kaja Nurk

Raamatukoguhoidja, Algklassiõpetaja

kaja.nurk[at]audru.edu.ee

305

2.a

Karin Sikkal

Geograafia, loodusõpetus

karin.sikkal[at]audru.edu.ee

116

6.b

Kersti Põllu

Muusika, õppejuht

kersti.pollu[at]audru.edu.ee

102

7.a

Maie Kalbus

Pikapäevarühm, rütmika

maie.kalbus[at]audru.edu.ee

220

 

Margarita Nevidemskaja

Inglise keel

margarita.nevidemskaja[at]audru.edu.ee

202

 

Marge Tuul

Matemaatika, füüsika

marge.tuul[at]audru.edu.ee

208

 

Mart Kimmel

Loovtöö

mart.kimmel[at]audru.edu.ee

   

Merje Tõnismann

Käsitöö, kunst

merje.tonismann[at]audru.edu.ee

101/115

4.b

Peep Eenraid

Direktor, ajalugu

peep.eenraid[at]audru.edu.ee

107

 

Pille Raudla

Eesti keel ja kirjandus

 pille.raudla[at]audru.edu.ee

209

4.a

Raul Kirss

Tööõpetus

raul.kirss[at]audru.edu.ee

119

 

 

Huvijuht

 

100

 

Ruth Kalde

Algklassiõpetaja

ruth.kalde[at]audru.edu.ee

311

3.b

Silvi Tolmats

Klassiõpetaja

silvi.tolmats[at]audru.edu.ee

300

1.a, 4.a

Sirje Aija

Inglise keel

sirje.aija[at]audru.edu.ee

213

8

Sirje Mölder

Klassiõpetaja

sirje.molder[at]audru.edu.ee

309

3.a

Sten Sang

Arvutiõpetus

sten.sang(at)audru.edu.ee

104

 

Taavi Hämarsalu

Kehaline kasvatus

taavi.hamarsalu[at]audru.edu.ee

võimla

 

Tiia Tamm

Muusika

tiia.tamm[at]audru.edu.ee

117

 

 

Väikeklass

 

214

 V6/7

Vaike Raja

Sekretär

vaike.raja[at]audru.edu.ee

106

 

Vivika Lass

Kehaline kasvatus, inimeseõpetus

vivika.lass[at]audru.edu.ee

222/võimla

 8

Õie Tornius

Logopeed

oie.tornius[at]audru.edu.ee

221

 

Ülle Vares

Keemia, loodusõpetus, bioloogia

ylle.vares[at]audru.edu.ee

114