eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Kooli tutvustus

 

 

2013. a toimus konkurss Audru Koolile uue logo leidmiseks.
Võitjaks osutus Viljandi kunstniku Ants Tammani esitatud töö.
 


Kooli ajalugu

Meie kooli ajalugu ulatub aastasse 1687, mil B. G. Forseliuse seminari lõpetanud Reinu käe all õppis Audrus 17 poissi. Kooli sünnipäeva tähistame igal aastal 8. oktoobril, sest samal kuupäeval 1939. aastal õnnistati sisse praeguse koolimaja esialgne hoone. Tööd alustas Audru 6-klassiline Algkool, mille direkoriks sai Jakob Tamm. Aastatel 1962-1982 tegutses kool kaheksaklassilisena. 1982. aastal muudeti kool keskkooliks. 2013. aastal liideti põhikooliga Audru Huvialakeskus ning samast aastast kanname nime Audru Kool. Põhikkolis õpib umbes 300 õpilast ning huvikoolis 150. 

AUDRU KOOL - algusest tänapäeva

1687-1693 Audrus tegutses köstrikool
1765 Audrus tegutses rahvakool
1823-1917 Audru kihelkonnakool
1825 Audru Mõisaküla kool
1939 8.oktoober Audru 6-klassiline Algkool
1945 Audru Mittetäielik Keskkool
1962 Audru 8-klassiline Kool
1978 E. Tarkpea nimeline Audru 8-klassiline Kool
1982 E. Tarkpea nimeline Audru Keskkool
1990 Audru Keskkool

2013 Audru Kool

Olulised märksõnad

  •  Audru Kool – põhikool ja huvikool koos. Kooli eeliseks peame head pakutavat põhiharidust, mille omandamise järgselt on õpilastel võimalus jätkata haridusteed Pärnu linna gümnaasiumides. Lisaks traditsioonilisele põhiharidusele võimaldame kõikidel soovijatel omandada huvikooli muusika- ja/või kunstiosakonnas väga heal tasemel huviharidust.
  • Koolil on mitmeid traditsioone: jüripäeva jooks, kirikukontsert jõulude ajal, kooli laulupäev, tervisenädal, huvikooli kontserdid, tublide päev, aabitsapidu koos Audru Lasteaia lastega, õpilaste ja õpetajate sportlikud sõpruskohtumised, kooli sünnipäeva tähistamine jpm. Ürituste korraldamisel on suureks abiks aktiivne õpilasesindus.

  • Tervist Edendav Kool. Audru Kool kuulub tervist edendavate koolide võrgustikku. Oleme liitunud koolipuuvilja kava ja koolipiima programmiga, mille raames pakume õpilastele 2 korda nädalas lõunasöögi lisana värskeid puu- või köögivilju ning erinevaid piimatooteid. Edaspidi plaanime koolimenüüs suurendada ka mahetoidu osakaalu. 2013. aastast on õpilastel võimalus alustada oma koolipäeva kosutava hommikusöögiga, mida pakume tasuta. Tervisliku toitumise kõrval pöörame tähelepanu turvalisele koolikeskkonnale. Järgime lihtsat põhimõtet - igal õpilasel ja koolitöötajal peab koolipäev mööduma meeldivalt.

  • Koostöö. Koostöös Audru Vallavalitsusega anname alates 2012. aastast kõikidele 5. klassi lastele õppetööks vajalikud sülearvutid. Kooli arvutiklassis on uuendatud ja laiendatud arvutipark. Koostööna saame märkida ka meie sõpruskooli Läti Vabariigis – Carnikava Kool.

  • Valikuvõimalused. Usume, et võime uhked olla koolis töötavate huviringide üle. Väga heas korras staadion ning uue ilme saanud võimla loovad suurepärased tingimused spordiga tegelemiseks. Pärast tunde on õpilastel võimalus soovi korral osaleda jalg- ja võrkpallitreeningutel või tegeleda kergejõustikuga. Lisaks spordiringidele saavad õpilased tasuta osa võtta teistegi ringide tööst: mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, koolibänd, rahvatants, liiklusring, mälumäng, näitering, käsitööring, T.O.R.E, kodutütred ja noorkotkad. Kooli raamatukogust on kujunenud õpikeskus, kus koduseid õppeülesandeid täites valmistutakse järgmiseks koolipäevaks, loetakse erinevat kirjandust või mängitakse lauamänge. Raamatukogus asuvaid arvuteid saavad õpilased kasutada nii õppetöö kui ka vaba aja veetmise eesmärgil. Samuti on aktiivses kasutuses renoveeritud käsitöö- ja kodundusklass.

  • UNESCO, FORSELIUS Kuulume UNESCO ühendkoolide hulka (http://www.unesco.ee/koolide-nimekiri/), et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkooli staatus on kvaliteedimärk, mis näitab, et kool on teatud valdkondades avatum, teadlikum, aktiivsem ja uuendusmeelsem. Samuti kuulume B. G. Forseliuse Seltsi liikmete hulka (http://www.forselius.ee/index.php?page=uehisliikmed).

 

Audru Kool ajakirjanduses

Audru Kooli aastaraamat 2015

Audru Kooli aastaraamat 2016

80 luuletust Audru Koolile 2019

Audru Kool Lihula mnt 10  Audru 88301 Pärnumaa Tel: 44 64 421 Mobiiltelefon: 53264963 E-mail: kool(at)audru.edu.ee