eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Reedel külastas kooli Eesti Jalgpalli Liidu projekt "Jalgpall kooli".

Toimusid jalgpalli tutvustavad tunnid 1.- 3.klassile. Kõik võtsid aktiivselt osa.

Veerandi viimasel päeval toimus algklassidele ettelugemispäev, kus lapsed said kuulata muinasjuttu Punamütsikesest.

Samuti laulsid lapsed sügisest ning said teada huvitavaid fakte huntide kohta.

 

 

 

5.klassi ōpilased osalesid Briti nädala raames Jaamade mängul, kus tuli lahendada põnevaid ülesandeid Ühendkuningriigi kohta.

Peale vaheaega on stiilinädal. Ootame rohket osavõttu.

Eile käisid meie kooli õpilased uudistamas Paides "Ettevõtliku kooli" Haridusfestivalil. 
Meie alles õpime, kuid naaberkool Jõõpre saavutas oma kogukonna heateo projektiga 3. koha. Palju õnne Jõõpre koolile.

Audru Kooli hoolekogu sai kinnitatud 4. oktoobril 2018 toimunud lastevanemate üldkoosolekul. Koolidirektorile tegid ettepanekud klassijuhatajad. Kool lähtus hoolekogu moodustamisel haridus- ja teadusministri määrusest nr 69 (vastu võetud 03.12.2010) „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“. Hoolekogusse liikmete nimetamisel lähtuti „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 73 sätestatust.

Märkamata jäi koolile, et Pärnu Linnavalitsus on kitsendanud oma 21. augusti 2018 määrusega nr 14 hoolekogu moodustamise aluseid, kus nõutakse vanemate esindajaid igast klassiastmest. Pärnu Linnavalitsuse määrusest tulenevalt palume teil kinnitada oma valik antud lingil.

   

Tarmo Raudkivi

Vilistlaste esindaja

Sandra Soomets

Õpilasesinduse esindaja

Günther Andreas Vaaro

Huvikooli õpilaste esindaja

Katrin Mumme

Huvikooli lastevanemate esindaja

Harli Hansen

Lastevanemate esindaja (1. klassi ja 7. klassi õpilase vanem)

Martin Linke

Lastevanemate esindaja (2. ja 5. klassi õpilase vanem)

Leeni Almosen

Lastevanemate esindaja (3. klassi õpilase vanem)

Aimar Välja

Lastevanemate esindaja (4. klassi õpilase vanem)

Jüri Hendrikson

Lastevanemate esindaja (3. ja 5. klassi õpilase vanem)

Eve Zekker

Lastevanemate esindaja (3. ja 6. klassi õpilase vanem)

Thea Vihast

Lastevanemate esindaja (7. klassi õpilase vanem)

Marje Vaar

Lastevanemate esindaja (4. ja 8. klassi õpilase vanem)

Reet Peterson

Lastevanemate esindaja (9. klassi õpilase vanem)

Pille Raudla

Õppenõukogu esindaja

Merje Nikolajeva

Õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid

Kinnitatud:         

Õpilasesinduse esindajad valitud 19. septembril 2018 (Õpilasesinduse koosoleku protokoll nr 1.)

Õppenõukogu esindajad valitud 2. oktoobril 2018 (Õppenõukogu koosoleku protokoll nr 2.)

Lastevanemate esindajad on osaliselt valitud üldkoosolekul, mis toimus  4. oktoobril 2018 ning kinnitamisel veebihääletusel, mis kestab 22. oktoobrini 2018.

Traditsioonidele kohaselt andsid õpetajate päeval tunde viimase klassi õpilased. Samuti toimus meeleolukas aktus kogu kooliperele. 

Tänase Rahvusvahelise muusikapäeva puhul oli koolis külas Musalabor. Lapsed said muusikategemist ise proovida.

Kahel hommikul on lapsevanemad ära märkinud, et buss nr 65 ei tule peatusesse Eliise tee (suunaga Pärnu-Audru Kool). Oleme nüüd asja uurinud ja selgus, et seda bussi enam hommikul ei tule. Seega palume lastel valida buss nr 25, mis tuleb mõned minutid varem.

Sel nädalal on Audru Kooli ôpilased Erasmus+ projekti "Programming as an innovative way of learning" raames Prantsusmaal. Projektijuht ja eestvedaja on meie õpetaja Karin Sikkal, õpilasi juhendab õpetaja Sten Sang.

Meie kooli kokad osalevad saates "Eesti parim koolikokk". Olles taas läbinud edukalt ühe vooru, jõudsime nüüd stuudiovooru. Pöidlad pihku!

"Audru valla aasta õpetaja 2016" on meie maja õpetaja Kaire Leetsar. Palju õnne koolipere poolt!

Kooli sünnipäeva puhul käisid meil külalised, ansambel Lõõtsavägilased!

Algab eelkool! Esimene tund lastele juba 9. novembril! Loe lisaks SIIT

Reedel, 30. oktoobril toimus 1. klassidele jäätmekäitluskoolitus “Vares tuleb külla”.

Reedel, 30. oktoobril kell 13.00 sõidab meie kooli õpilasesindus maakondlikusse laagris Tõstamaale.

Teisipäeval, 27. oktoobril toimub loeng Rahatarkusest ruumis 205
3. tund 9. a klass (5A klassi tund 206)
4. tund 9. b klass

Esmspäeval, 26. oktoobril kell 18.00 toimub hoolekogu koosolek õpetajate toas.

Arve tasumisel Audru Vallavalitsusele palume märkida seletusse LAPSE EES- ja PEREKONNANIMI ning kas tasute pikapäevarühma (PPR) või huvikooli (HK) eest. Märkida ei ole vaja arve numbrit. Samas ei pea eraldi tasuma PPR ja HK eest, vaid võib koos ka maksta. Sellisel juhul seletusse LAPSE EES- ja PEREKONNANIMI ning märge: PPR ja HK.

 

Audru Kooli 9.A klassi õpilane Tanel Vaikjärv osales EMLSi üle-eestilise poistekoori KALEV koosseisus edukalt koorifestivalil Kreekas. EMLSi üle-eestiline poistekoor Kalev (dirigendid Hirvo Surva ja Indrek Vijard) sai II koha 21.-26. septembril Paralias (Kreeka) toimunud IV rahvusvahelisel koorifestivalil Music & Sea noortekooride kategoorias ja pääses Grand Prix' vooru, kus koorile omistati eripreemia.

 

Neljapäeval, 15. oktoobril tutvustab õpetaja Sten Sang kõigile õpilastele arvutiõpetuse tunnis programmeerimist. Samuti teeb seda õpetaja Alar Külm oma matemaatika tundides. 

Neljapäeval on meie kooli sünnipäev! Sünnipäeva puhul oleme külla kutsunud koolikontserdi raames kontserdi "Kariibi mere rütmid ja rõõmsad inimesed"

2. tund kontsert aulas 5. - 9. klassile

3. tund kontsert aulas 1. - 4. klassile

Pöörame lastevanemate tähelepanu, et taas on liikvel tume auto, kes kutsub lapsi auto peale. Palun rääkige kodus, et ei tohi võõrastega kaasa minna ning vastavast juhtumist kindlasti teavitada kooli juhtkonda ja koheselt kohaliku politseid.