eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü 

6.-26. aastaseid noori kutsutakse osalema noortele suunatud tegevuste rahulolu küsitluses. Küsitlusega kogutakse arvamusi 2020. aasta noorsootöö alaste tegevuste kohta. Noorte arvamus on oluline muutmaks noorsootöö võimalusi kvaliteetsemaks ning noorte vajadustele paremini vastavaks.
Küsimustikule vastamiseks kulub 20-30 minutit, vastuseid oodatakse 29. novembrini. Vastama on oodatud kõik noored – ka need, kes pole noorsootöö tegevustes osalenud. Küsimustiku leiad siit.

Täna saabusid meile külla Läti ja Leedu külalised. Alustasime kuni 1. novembrini kestvat projektinädalat, mille käigus külastatakse ka Tartut ja Tallinnat.

Maaeluministeeriumi ja Eesti Peakokkade Ühenduse toel oli täna meie koolis koostööprojekt "Peakokad koolides". Meil oli külaliseks Evari Tšetsin ja Marek Sild. Kokad andsid kodundustunde, tegid koos lastega süüa ning tutvustasid toiduvalmistamise põhitõdesid. Projekti käigus on valminud õppematerjal, mis on mõeldud abimaterjaliks kodunduse aineõpetajale: - 20 retsepti koos õppevideotega, mis on leitavad veebilehelt https://eestitoit.ee/et/kategooriad/peakokad-koolidesse

Pöörame tähelepanu helkurite kandmisele. Kõige lihtsam viis end pimedal ajal nähtavaks teha, on kanda helkurit. Eestis on helkuri kandmine kohustuslik. Seadus ütleb: „Halva nähtavuse korral või pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat.” Samuti on oluline liigelda ohutult jalgrattaga. Jalgrattaga sõites peab õpilane kandma jalgrattakiivrit. Kiivri kandmine on kohustuslik kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel. Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see on paraja suurusega ja kinnitatud õigesti.

Head lapsevanemad.

Septembri viimasel nädalal kontrollisin visuaalselt Audru kooli juures asuvaid jalgrattaid. Sellel päeval oli kooli juures 15 ratast. Kahjuks ei märganud mitte ühtegi täiesti korras jalgratast. Kolmeteistkümnel rattal puudusid valge tuli, punane tuli ja signaalkell. Kaheksal rattal puudus valge helkur ning seitsmel sõiduvahendil oli puudu punane helkur. Viiel jalgrattal puudusid helkurid kodarate küljes. Silma jäi ka see, et osad helkurid olid väga tuhmunud.

Kuna hommikud muutuvad järjest enam hämaramaks, siis palun vaadake jalgrattad üle ja lisage-asendage vajaminev.

Üle tasub kontrollida ka pidurite korrasolek. Ühel rattal olid purunenud eesmiste ja tagumiste pidurite trossid!

Tehke oma laps nähtavaks!

 

Signe Laasi

piirkonnapolitseinik

Täna on meie kooli 80. sünnipäev. Tähtsa päeva puhul tervitas õpilasi hommikul puhkpilliorkester ning avasime pingi kauaaegsele õpetajale ja direktorile Kristjan Saarsoole. Aktusel oli meid tervitamas kooli vilistlane Raivo Tafenau. Samuti kinkisid õpilased koolile raamatu oma kirjutatud luuletustega. Seda saab vaadata siin.

Nagu ikka õpetajate päeval, proovisid ka täna meie 9. klasside õpilased, kuidas on olla õpetaja. Kõik said ilusti oma ülesannetega hakkama.

Peale tunde toimus õpetajatele ja kogu kooliperele meeleolukas aktus.

Õpetajate päeval toimub Pärnu Kontserdimajas õpetajate päeva pidulik kontsert "Sulle õpetaja", kus Pärnu linna poolt antakse üle haridus- ja noorsoopreemiad. Meie koolile sai osaks tunnustus ning AASTA KLASSIÕPETAJAKS valiti KAIRE LEETSAR. Palju õnne suure tunnustuse puhul!

 

 

Reedel külastas kooli Eesti Jalgpalli Liidu projekt "Jalgpall kooli".

Toimusid jalgpalli tutvustavad tunnid 1.- 3.klassile. Kõik võtsid aktiivselt osa.

Veerandi viimasel päeval toimus algklassidele ettelugemispäev, kus lapsed said kuulata muinasjuttu Punamütsikesest.

Samuti laulsid lapsed sügisest ning said teada huvitavaid fakte huntide kohta.

 

 

 

5.klassi ōpilased osalesid Briti nädala raames Jaamade mängul, kus tuli lahendada põnevaid ülesandeid Ühendkuningriigi kohta.

Peale vaheaega on stiilinädal. Ootame rohket osavõttu.

Eile käisid meie kooli õpilased uudistamas Paides "Ettevõtliku kooli" Haridusfestivalil. 
Meie alles õpime, kuid naaberkool Jõõpre saavutas oma kogukonna heateo projektiga 3. koha. Palju õnne Jõõpre koolile.

Audru Kooli hoolekogu sai kinnitatud 4. oktoobril 2018 toimunud lastevanemate üldkoosolekul. Koolidirektorile tegid ettepanekud klassijuhatajad. Kool lähtus hoolekogu moodustamisel haridus- ja teadusministri määrusest nr 69 (vastu võetud 03.12.2010) „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“. Hoolekogusse liikmete nimetamisel lähtuti „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 73 sätestatust.

Märkamata jäi koolile, et Pärnu Linnavalitsus on kitsendanud oma 21. augusti 2018 määrusega nr 14 hoolekogu moodustamise aluseid, kus nõutakse vanemate esindajaid igast klassiastmest. Pärnu Linnavalitsuse määrusest tulenevalt palume teil kinnitada oma valik antud lingil.

   

Tarmo Raudkivi

Vilistlaste esindaja

Sandra Soomets

Õpilasesinduse esindaja

Günther Andreas Vaaro

Huvikooli õpilaste esindaja

Katrin Mumme

Huvikooli lastevanemate esindaja

Harli Hansen

Lastevanemate esindaja (1. klassi ja 7. klassi õpilase vanem)

Martin Linke

Lastevanemate esindaja (2. ja 5. klassi õpilase vanem)

Leeni Almosen

Lastevanemate esindaja (3. klassi õpilase vanem)

Aimar Välja

Lastevanemate esindaja (4. klassi õpilase vanem)

Jüri Hendrikson

Lastevanemate esindaja (3. ja 5. klassi õpilase vanem)

Eve Zekker

Lastevanemate esindaja (3. ja 6. klassi õpilase vanem)

Thea Vihast

Lastevanemate esindaja (7. klassi õpilase vanem)

Marje Vaar

Lastevanemate esindaja (4. ja 8. klassi õpilase vanem)

Reet Peterson

Lastevanemate esindaja (9. klassi õpilase vanem)

Pille Raudla

Õppenõukogu esindaja

Merje Nikolajeva

Õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid

Kinnitatud:         

Õpilasesinduse esindajad valitud 19. septembril 2018 (Õpilasesinduse koosoleku protokoll nr 1.)

Õppenõukogu esindajad valitud 2. oktoobril 2018 (Õppenõukogu koosoleku protokoll nr 2.)

Lastevanemate esindajad on osaliselt valitud üldkoosolekul, mis toimus  4. oktoobril 2018 ning kinnitamisel veebihääletusel, mis kestab 22. oktoobrini 2018.

Traditsioonidele kohaselt andsid õpetajate päeval tunde viimase klassi õpilased. Samuti toimus meeleolukas aktus kogu kooliperele. 

Tänase Rahvusvahelise muusikapäeva puhul oli koolis külas Musalabor. Lapsed said muusikategemist ise proovida.

Kahel hommikul on lapsevanemad ära märkinud, et buss nr 65 ei tule peatusesse Eliise tee (suunaga Pärnu-Audru Kool). Oleme nüüd asja uurinud ja selgus, et seda bussi enam hommikul ei tule. Seega palume lastel valida buss nr 25, mis tuleb mõned minutid varem.

Sel nädalal on Audru Kooli ôpilased Erasmus+ projekti "Programming as an innovative way of learning" raames Prantsusmaal. Projektijuht ja eestvedaja on meie õpetaja Karin Sikkal, õpilasi juhendab õpetaja Sten Sang.

Meie kooli kokad osalevad saates "Eesti parim koolikokk". Olles taas läbinud edukalt ühe vooru, jõudsime nüüd stuudiovooru. Pöidlad pihku!

"Audru valla aasta õpetaja 2016" on meie maja õpetaja Kaire Leetsar. Palju õnne koolipere poolt!

Kooli sünnipäeva puhul käisid meil külalised, ansambel Lõõtsavägilased!

Algab eelkool! Esimene tund lastele juba 9. novembril! Loe lisaks SIIT

Reedel, 30. oktoobril toimus 1. klassidele jäätmekäitluskoolitus “Vares tuleb külla”.

Reedel, 30. oktoobril kell 13.00 sõidab meie kooli õpilasesindus maakondlikusse laagris Tõstamaale.

Teisipäeval, 27. oktoobril toimub loeng Rahatarkusest ruumis 205
3. tund 9. a klass (5A klassi tund 206)
4. tund 9. b klass

Esmspäeval, 26. oktoobril kell 18.00 toimub hoolekogu koosolek õpetajate toas.

Arve tasumisel Audru Vallavalitsusele palume märkida seletusse LAPSE EES- ja PEREKONNANIMI ning kas tasute pikapäevarühma (PPR) või huvikooli (HK) eest. Märkida ei ole vaja arve numbrit. Samas ei pea eraldi tasuma PPR ja HK eest, vaid võib koos ka maksta. Sellisel juhul seletusse LAPSE EES- ja PEREKONNANIMI ning märge: PPR ja HK.

 

Audru Kooli 9.A klassi õpilane Tanel Vaikjärv osales EMLSi üle-eestilise poistekoori KALEV koosseisus edukalt koorifestivalil Kreekas. EMLSi üle-eestiline poistekoor Kalev (dirigendid Hirvo Surva ja Indrek Vijard) sai II koha 21.-26. septembril Paralias (Kreeka) toimunud IV rahvusvahelisel koorifestivalil Music & Sea noortekooride kategoorias ja pääses Grand Prix' vooru, kus koorile omistati eripreemia.

 

Neljapäeval, 15. oktoobril tutvustab õpetaja Sten Sang kõigile õpilastele arvutiõpetuse tunnis programmeerimist. Samuti teeb seda õpetaja Alar Külm oma matemaatika tundides. 

Neljapäeval on meie kooli sünnipäev! Sünnipäeva puhul oleme külla kutsunud koolikontserdi raames kontserdi "Kariibi mere rütmid ja rõõmsad inimesed"

2. tund kontsert aulas 5. - 9. klassile

3. tund kontsert aulas 1. - 4. klassile

Pöörame lastevanemate tähelepanu, et taas on liikvel tume auto, kes kutsub lapsi auto peale. Palun rääkige kodus, et ei tohi võõrastega kaasa minna ning vastavast juhtumist kindlasti teavitada kooli juhtkonda ja koheselt kohaliku politseid.