eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Head õpilased ja lapsevanemad!

Alates 16. märtsist on Audru Kool suletud. Õppimine toimub e-õppe vahendusel.

  • Distantsõppe perioodil ei toimu kontaktseid õppetunde, huviringe, treeninguid jms.
  • Õpilastel tuleb teha paus koolivälises tegevuses ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
  • Tühistatud on kõik õpilasüritused, olümpiaadid jm.
  • Õppeülesanded antakse e-kooli vahendusel. Õppeülesandeid hinnatakse ning iga aineõpetaja edastab ülesanded õppeainest lähtuvalt.
    Iga õppeaine küsimustes pöördu oma aineõpetaja poole e-posti vahendusel. Muude küsimuste osas saab pöörduda klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehel.
  • Uut infot jagame kooli kodulehe, Facebooki ja e-kooli vahendusel.
  • Huvikoolide õppemaksu osas tehakse tagasiarvestus. Samuti on pikapäevarühma eine tasumine peatatud ning ARNO süsteemis märgitud "vaheaeg".

Audru Kool