eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Rahvastepallis I koht

 

Meie kooli tüdrukud ( Anete Feldmann, Sireli Kallas, Kaisa Lensment, Laura Lepp, Gertie Meerits, Kadi Mumme, Nora Otsla ja Lisandra Šapkin) võitsid 3. - 4. klasside arvestuses rahvastepallis I koha. Tubli töö! Aitäh, õpetaja Vivika Lass!

 

1.klasside aabitsapidu

 

Teisipäeva õhtul toimus 1.klasside aabitsapidu koos vanematega.

Alguses näitasid lapsed, mis nad olid ära õppinud ja hiljem tantsiti koos toredaid tantsumänge.

Matemängud

 
30. jaanuaril toimus üleriigiline Matamängude päev, millest võttis osa üle 200 kooli ja 9000 õpilase. Meie koolist osalesid 2.b, 3.a ja 3.b meeskonnad. Mäng oli kaasahaarav ja väga põnev! Lisaks meeskondade liikmetele said mängukäiku jälgida reaalajas ka lapsevanemad ja klassikaaslased.
 
Tulemusi saab vaadata lehelt http://games.99math.com/#/30jan/leaderboards

Tervisenädal

Sõbrapäeva playback

Kooli sõbrapäeva playback toimub 14.veebruaril. Tule ja osale!

Keemiaolümpiaadil 1. koht

Meie 8. klassi õpilane Jakob Läänemets saavutas keemiaolümpiaadil 1. koha. Meie keemiaõpetaja ja Jakobi juhendaja on Ülle Vares. Õnnitlused!

Aabitsapidu

1. klasside aabitsapidu on juba järgmisel teisipäeval.

Huvihariduse toetuse maksmine

14.01.2019

Pärnu omavalitsuse lastega pered, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 540 euro kuus, võivad linnavalitsuselt küsida 7-19 aastate noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetust.

Samasugust toetust maksti juba eelmisel aastal, kuid üksnes peredele, kes elasid endise Pärnu linna haldusterritooriumil. Osavaldade elanikele laienes huvihariduse ja huvitegevuse toetus selle aasta 1. jaanuarist. Ühtlasi suurenes piirmäär, alates millest on võimalik toetust taotleda – mullu said seda teha pered, kelle sissetulek pereliikme kohta jäi alla 500, tänavu alla 540 euro kuus. 

Arvesse lähevad osavõtutasud, kohalkäimiseks vajalik transpordikulu, isiklike vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemine. Mitme lapse puhul arvestatakse toetust iga lapse kohta eraldi.

Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise ajal möödas rohkem kui 31 päeva. „Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord poolaastas selgeks sissetulek ja toetuse võib poolaastaks korraga määrata. Arvestame õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha,“ rääkis linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver.

Hüvitada võidakse kõik huvihariduse või –tegevuse kulud, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta. Sissetuleku piiriks on valitsuse kehtestatud töötasu alammäär, mis on sel aastal 540 eurot kuus. Leibkonna ühe liikme netosissetuleku leidmiseks liidetakse kõigi leibkonna liikmete sissetulekud, lahutatakse jooksva kuu eluasemekulud ja jagatakse tulemus leibkonna liikmete arvuga.

Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja. Taotluse vormi saab alla laadida Pärnu linnavalitsuse kodulehelt, sellele on vaja lisada taotlust põhjendavad dokumendid ning tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Täidetud taotlus ja lisatud dokumendid on vaja saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee. Samuti võib ise tulla linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse, mis asuvad osavallakeskustes ning Pärnus Suur-Sepa 16, Metsa 14, Jannseni 5 ja Kaevu 27. Lisainfot saab linnavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonilt 444 8120.
Audru Kooli Jüripäevajooks

Selle aasta Audru Kooli jüripäevajooks toimub koolivaheajal, 23.aprillil, algusega kell 18.00.

Täpsem info tulekul.

Kunstiosakonna näitus

Audru Kooli kunstiosakonna näitust saab vaadata Audru Muuseumis ja raamatukogus. 

Põhikooli jõulupidu.

Põhikooli jõulupidu oli sel aastal teistsugune. Tuletati meelde, mis oli vanasti jõulude ajal kombeks, milliseid mänge mängiti ja tantse tantsiti.

Jõuluvana koolis.

Täna hommikul külastas algklassi lapsi jõuluvana. Lapsed esinesid, laulsid ja tantsisid koos jõuluvanaga.

Samuti õpetas jõuluvana lastele vahva laulu rähnist,  mida siis kõik koos lauldi.

Audru Kooli kirikukontsert

Teisipäeva õhtul toimus Audru Püha Risti kirikus Audru Kooli traditsiooniline jõulukontsert.

 

Algklasside 3.advendi kontsert

Kolmapäeval toimus 3.advendi kontsert algklassidele. Esinejateks olid õpilased ise. Nad said teistele näidata, mis nad olid ära õppinud. Tantsisid rahvatantsurühmad ja luuletusi lugesid Audru osavalla luulekonkursil "Koidulauliku valgel" edukalt esinenud õpilased.

Päästeameti külastus

2A klass käis tutvumas Päästeameti tööga. Oli vahva hommikupoolik.

Advendilugemine

Esmaspäeval, 10.detsembril, oli meil advendilugemine.

1.- 3.klassi lastele luges toredaid jõulujutte Trino Marii.

Audru Kooli jõulukontsert

Jõuluvana Korstna talus.

4.detsembril algasid algklasside külastused jõuluvana Ärni Korstna tallu. Seal sai ratsutada ja sõita vankriga, meisterdada soovide puud, küpsetada piparkooke, otsida metsas päkapikujälgi ja juua jõulumemme võluteed. Oli väga lahe toimetamine.

Muusikaosakonna hommikukontsert.

Esimese advendi puhul toimus täna 1. - 4. klassile Audru Kooli Muusikaosakonna meeleolukas hommikukontsert.

Vaata pilte pildialbumist.

Koolipäev 7. detsembril

Reedel, 7. detsembril on Audru Kooli õpilastel (1.-9.klass) ettevõtlikkuse ja “Tööle kaasa!” päev, mis toetab karjääriõpetust ning kooli õppekava. Õppetunde sellel päeval ei ole.

Millist kasu saavad õpilased?

  • õpilane saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et töö tegija on tähtis.

Õpilane kasutab vanema tööd ja töökeskkonda jälgides kogutud info talletamiseks töölehte. Tööleht on õpilasele inimesõpetuse/klassijuhataja tunnis teema arutamise aluseks ning koolil päeva kokkuvõtte tegemiseks.

Lapsevanemal on võimalus avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Palume Teil uurida, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ning võimaldab sel päeval laps tööle kaasa võtta. Töölehtedest kokkuvõtte tegemise kaudu saame kooli poolt pakkuda ettevõtte nime kajastamist kooli kodulehel ja Facebooki lehel.

Palun andke teada klassijuhatajale ka sellest, kui Teil on võimalik võtta lisaks oma lapsele  tööle kaasa veel mõni õpilane, kellel pole mingil põhjusel võimalik oma vanema töökohta külastada.

Kui õpilasel ei õnnestu sellel päeval mõne konkreetse töökohaga tutvuda, siis palume teil täita tööleht koos oma lapsega mõeldes oma tööle.

Idee tuleneb Ettevõtliku Kooli metoodikast ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusest "Tööle kaasa!" Vaata lisaks: www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa .