eKool  Google Drive Facebook Audru Vald BussiliiklusMenüü

Sõbrapäeva playback

Kooli sõbrapäeva playback toimub 14.veebruaril. Tule ja osale!

Keemiaolümpiaadil 1. koht

Meie 8. klassi õpilane Jakob Läänemets saavutas keemiaolümpiaadil 1. koha. Meie keemiaõpetaja ja Jakobi juhendaja on Ülle Vares. Õnnitlused!

Aabitsapidu

1. klasside aabitsapidu on juba järgmisel teisipäeval.

Huvihariduse toetuse maksmine

14.01.2019

Pärnu omavalitsuse lastega pered, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 540 euro kuus, võivad linnavalitsuselt küsida 7-19 aastate noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetust.

Samasugust toetust maksti juba eelmisel aastal, kuid üksnes peredele, kes elasid endise Pärnu linna haldusterritooriumil. Osavaldade elanikele laienes huvihariduse ja huvitegevuse toetus selle aasta 1. jaanuarist. Ühtlasi suurenes piirmäär, alates millest on võimalik toetust taotleda – mullu said seda teha pered, kelle sissetulek pereliikme kohta jäi alla 500, tänavu alla 540 euro kuus. 

Arvesse lähevad osavõtutasud, kohalkäimiseks vajalik transpordikulu, isiklike vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemine. Mitme lapse puhul arvestatakse toetust iga lapse kohta eraldi.

Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise ajal möödas rohkem kui 31 päeva. „Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord poolaastas selgeks sissetulek ja toetuse võib poolaastaks korraga määrata. Arvestame õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha,“ rääkis linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver.

Hüvitada võidakse kõik huvihariduse või –tegevuse kulud, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta. Sissetuleku piiriks on valitsuse kehtestatud töötasu alammäär, mis on sel aastal 540 eurot kuus. Leibkonna ühe liikme netosissetuleku leidmiseks liidetakse kõigi leibkonna liikmete sissetulekud, lahutatakse jooksva kuu eluasemekulud ja jagatakse tulemus leibkonna liikmete arvuga.

Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja. Taotluse vormi saab alla laadida Pärnu linnavalitsuse kodulehelt, sellele on vaja lisada taotlust põhjendavad dokumendid ning tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Täidetud taotlus ja lisatud dokumendid on vaja saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee. Samuti võib ise tulla linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse, mis asuvad osavallakeskustes ning Pärnus Suur-Sepa 16, Metsa 14, Jannseni 5 ja Kaevu 27. Lisainfot saab linnavalitsuse sotsiaalosakonnast telefonilt 444 8120.
Audru Kooli Jüripäevajooks

Selle aasta Audru Kooli jüripäevajooks toimub koolivaheajal, 23.aprillil, algusega kell 18.00.

Täpsem info tulekul.

Kunstiosakonna näitus

Audru Kooli kunstiosakonna näitust saab vaadata Audru Muuseumis ja raamatukogus. 

Põhikooli jõulupidu.

Põhikooli jõulupidu oli sel aastal teistsugune. Tuletati meelde, mis oli vanasti jõulude ajal kombeks, milliseid mänge mängiti ja tantse tantsiti.

Jõuluvana koolis.

Täna hommikul külastas algklassi lapsi jõuluvana. Lapsed esinesid, laulsid ja tantsisid koos jõuluvanaga.

Samuti õpetas jõuluvana lastele vahva laulu rähnist,  mida siis kõik koos lauldi.

Algklasside 3.advendi kontsert

Kolmapäeval toimus 3.advendi kontsert algklassidele. Esinejateks olid õpilased ise. Nad said teistele näidata, mis nad olid ära õppinud. Tantsisid rahvatantsurühmad ja luuletusi lugesid Audru osavalla luulekonkursil "Koidulauliku valgel" edukalt esinenud õpilased.

Õpilasesindus puud istutamas

Õpilasesinduste Liidu 20.juubeliks kingiti Õpilasesindusele puu, mille nad neljapäeval maha istutasid.

Selline on meie kool!

Vaata tutvustavat klippi siin