Hoolekogu

Audru Kooli hoolekogu

 

Audru Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Merlin Tamm

Vilistlaste esindaja

Grete Leas

Õpilasesinduse ja huvikooli õpilaste esindaja

Katrin Mumme

Huvikooli lastevanemate esindaja

Rita Talisoo

Lastevanemate esindaja (I ja II kooliastme õpilase vanem)

Leeni Almosen

Lastevanemate esindaja (II ja II kooliastme õpilase vanem)

Rene Raadik

Lastevanemate esindaja (II kooliastme õpilase vanem)

Harli Hansen

Lastevanemate esindaja (II kooliastme õpilase vanem)

Kairi Pentma

Lastevanemate esindaja (I, II ja III kooliastme õpilase vanem)

Eve Zekker

Lastevanemate esindaja (III kooliastme õpilase vanem)

Marje Vaar

Lastevanemate esindaja (III kooliastme õpilase vanem)

Martin Linke

Lastevanemate esindaja (II, III kooliastme õpilase vanem) ASEESIMEES

Marika Kapp

Õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid

Pille Raudla-Loode

Õppenõukogu esindaja, kes esindab põhikooli õpetajaid

Sirje Suurevälja

Kooli pidaja esindaja

Hoolekogus arutlusel olnud teemade lühikokkuvõttedlink opens on new page

Hoolekogu koosseisu kinnitaminelink opens on new page

Hoolekogu ülesandedlink opens on new page

Hoolekogu e-post: leeni.almosen@gmail.comlink opens on new page

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 24.04.2024.