Sisseastumine

SISSEASTUMINE

Õpilase õppele registreerimine ja õppest lahkumine toimub Pärnu haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO. Selleks logige sisse https://arno.parnu.ee/link opens on new page. Kinnitage oma kontaktandmed. Oluline on e-posti aadress, mille kaudu esitatakse arved ja lepingud. Edasi leidke Huvikooli link ning sisenege Audru Kooli muusika- ja kunstiosanna lehele. Leidke sobiv õppekava ning registreerige õpilane soovitud tundi. Kunsti eelklass on 1.-2. klassi õpilastele, Kunsti põhiõpe 3.-9. klassi õpilastele. Jätkata saavad kõik muusika- ja kunstiosakonnas eelnevalt õppinud registreeritud õpilased. Uued õpilased saavad õppima asuda vabade õppekohtade olemasolul. Kui taotlus on esitatud, tuleb täita ka lepingu osa ning see kinnitada. Peale seda peate jääma ootama koolipoolset kinnitust. ARNO edastab teile nii lepingu kui ka arved. Esialgu jääb taotlus olekusse Menetlemisel. Õppimise alustamise võimalus selgub alates 10. septembrist vabade kohtade olemasolul. Rahvastikuregistri järgi Pärnu linnas mitteelavatel õpilastel tuleb võtta omavalitsusest garantiikiri ning see samuti ARNO keskkonnas esitada.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 24.11.2023.